Ebben a cikkben 6 játékos, sokszor kipróbált, eredményes módszert mutatunk be, amit a gyermeknyelvoktatás során használhatsz!

  • Játékos tevékenységek – játékok, dalok, mondókák.
  • Konverzációs gyakorlatok – beszélgetések, párbeszédek, szituációk.
  • Képi tartalmak használata – képek, videók, mesék.
  • Célzott, bújtatott „nyelvtan” gyakorlás – panelmondatok.
  • Személyre szabott tanulás – a tanuló egyéni igényeinek, stílusának figyelembevétele.
  • Szókincsbővítés – szókártyák, szójátékok, képkártyák, olvasás.