Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Angol Kalauz Kft által működtetett https://angolkalauz.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és termék vásárlást megvalósító Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://angolkalauz.hu/ honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.angolkalauz.hu/aszf

 

A webshop és a megrendelések működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 

SZOLGÁLTATÓ (üzemeltető) ADATAI

A szolgáltató neve: Angol Kalauz Kft

Székhelye: 8060, Mór, Szent Borbála utca 47/B

Levelezési címe: 8060, Mór, Szent Borbála utca 47/B
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

hello@angolkalauz.hu

Cégjegyzékszám: 0709034900

Nyilvántartásba vevő szerv: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000817

Adószám: 32329571-1-07

E-mail cím: hello@angolkalauz.hu

Telefonszám: 0630/402-8092

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt

Bankszámlaszám: 1040-1017-5052-7089-8767-1007

 

Tárhelyszolgáltató:

cégnév: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
Adószám: 22206118-2-13
Telefonszám: +36 (21) 200 0040
E-mail: admin@megacp.com
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

 

E-mail szolgáltató:

cégnév: Listamester online hírlevél küldő rendszer
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2051, Biatorbágy, Damjanich u. 8.
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu

 

Bankkártyás fizetést szolgáltató:

cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétán 1. I. épület 5. emelet 5.
Adószám: 25353192-2-43
Telefonszám:+36 (1) 464 7099
E-mail: hello@barion.com

(Hozzáférés a természetes személyek e-mai címéhez és a bankkártyás fizetés során használt adatokhoz. Bankkártya adatai a www.angolkalauz.hu webáruházhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.)

CRM rendszer háttere:
Cégnév: MiniCRM Zrt
Székhely: 1075, Budapest, Madách Imre út 14.
Adószám: HU 23982273
E-mail cím: help@minicrm.hu

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Angol Kalauz Kft, (Mór, 8060, Szent Borbála utca 47/B , adószám: 32329571-1-07; Email: hello@angolkalauz.hu; Számlaszám:11600006-00000001-98096872; (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: „Felhasználó”).

 

1.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az https://angolkalauz.hu honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

 

1.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.4. A https://angolkalauz.hu honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével valamint a https://angolkalauz.hu/webaruhaz/ oldalon lehetséges a kiválasztott termék kosárba helyezésével és a Megrendelés elküldésével.

 

1.5. A Felhasználó a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével, a termékek webáruházban való megrendelésével elfogadja az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

1.6. A https://angolkalauz.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció és előfizetés szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztató alapján kezeli.

 

1.7. A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

Telefonszám: 06 (30) 402-8092

E-mail: hello@angolkalauz.hu

 

1.8. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei:

A Felhasználót a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. A Felhasználó díjfizetési kötelezettségét bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre Felhasználó részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Felhasználó a felelős. A Felhasználó elfogadja, hogy a díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató felelőssége a https://angolkalauz.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a Felhasználókkal megosszon.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által rosszul értelmezett információkból, egyéb Felhasználó általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk többsége saját tevékenység során tesztelt adatokon alapul, amely a legjobb tudást felhasználva és korrekt szemléletmódot támogatva sem garantál minden esetben eredményes megvalósítást.

 

1.10. A jelen ÁSZF 2014. 12 hó 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.11. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

1.12. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

Regisztráció

2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges.

 

2.2 Felhasználó a https://angolkalauz.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja.

 

2.3 A Felhasználó által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. A regisztrált adatok Felhasználó által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

 

2.4 A megrendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

 

2.5 Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Felhasználó módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

2.6 A Felhasználó a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

2.7 A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Felhasználóval.

 

Termékek, szolgáltatások

2.4. A https://angolkalauz.hu honlapon keresztül jelen szerződés alapján Szolgáltató kétnyelvű neveléssel, korai nyelvoktatással, játékos angol nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos információkat (online csomagok, tanfolyamok, tananyagok, szószedetek, haladási tervezők, cikkek, hanganyagok, videók stb.) bocsájt Felhasználó részére.

2.5. A Szolgáltató honlapján és aloldalain, az általa fenntartott közösségi oldalakon, csoportokban időszakosan és tematikusan, egyénileg és csoportosan foglalkozások megtartását biztosítja online/offline módon. Az adott foglalkozásra, kurzusra a Megrendelő/Felhasználó elektronikusan tud regisztrálni. A meghirdetett foglalkozás/kurzus tartalmát és ellenértékét az adott felhívás tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a felhívást egyoldalúan a Megrendelő/Felhasználó értesítése mellett módosítsa, kiegészítse, visszahívja, bármely Megrendelő/Felhasználó jelentkezését indokolás nélkül visszautasítsa akár a több napban megtartott foglalkozások/kurzusok időtartalma alatt. Ennek oka az, hogy a foglalkozások megtartásának feltételeit, így a foglalkozások ütemezését, a helyszínt és az időpontot a Szolgáltató minden esetben a csoporthoz és/vagy az egyénhez igazítja, a jelentkezőkkel és résztvevőkkel a kapcsolatot közösségi oldalán fenntartott csoportjában folyamatosan fenntartja, olykor épp őket megkérdezve, szavazások útján, többségi akaratot figyelembe véve alakítja. a Megrendelő/Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az itt írtakat és ennek tudatában lép a Szolgáltatóval jogviszonyra, ennek tudomásul vételével köt szerződést a Szolgáltatóval, fizeti meg az ellenértéket éppen ezért ha az időközben a Szolgáltató által közölt módosítást/kiegészítést elfogadni nem tudja, úgy igényt visszatérítésre nem is tarthat, az általa megfizetett teljes ellenérték visszakövetelésének jogáról kifejezetten lemond figyelemmel arra is, hogy a Szolgáltató érdeke az adott időpontra foglalt egyéni foglalkozás megtartása, annak kiesése esetén kára keletkezik, ugyanígy a csoport megfelelő létszámmal történő megtartása gazdasági érdeke, kieső személy esetén ugyanígy kára keletkezik. A Megrendelő/Felhasználó az ellenértéket kizárólag az első óra megkezdését megelőző … órán belül követelheti vissza azzal, hogy azt köteles írásban jelezni. Ha a Megrendelő/Felhasználó a szolgáltatást eképpen lemondja, azt kizárólag írásban teheti meg, elektronikus úton megküldve a Szolgáltatónak a fent megjelölt e-mail címre címezve. Mind a lemondás, mind a Megrendelő/Felhasználó által megkezdett foglalkozásról történő időközbeni elmaradás indoka sem okot, sem méltányosságot a Megrendelő/Felhasználó részére nem biztosít, a körülményt a Szolgáltató sem mérlegelni, sem figyelembe venni nem köteles.

2.6. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a kétnyelvű neveléssel, korai nyelvoktatással, játékos angol nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú árusítására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a könyvet”, illetve „Kérem a hozzáférést” gomb lenyomásával, illetőleg a termék kosárba helyezésével és a „Megrendelés” gomb elküldésével jön létre az adatlapon található áron és tartalommal. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

2.7. A termékek árai bruttó árak. Szolgáltató alanyi adómentességére tekintettel az árak tekintetében áfa nem kerül felszámításra. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

 

2.8. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

2.9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

2.10. Bizonyos anyagok (klubtagság) megvásárlásával a Felhasználó az Angol Kalauz VIP Facebook csoportjába is bebocsájtást nyerhet (amely az előfizetés mellé opcionálisan választható), ennek azonban feltételei vannak. A Facebook tagságnak minimum 1 éves regisztrációval kell rendelkeznie, valós profilt, beazonosítható személyt kell mutatnia (fotó és név). Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik ezeknek a feltételeknek eleget tevő profillal, úgy a Szolgáltató a VIP csoportba való csatlakozást megtagadhatja. Ebben az esetben a Felhasználó e-mailben, illetve Skype konzultáció keretében kaphat segítséget.

 

 1. RENDELÉS MENETE

 

Rendelés a Webáruházon keresztül:

3.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Az oldalon történő vásárlás feltétele a 18. életév betöltése.

 

3.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja.

 

3.3. A Felhasználó beírja a szükséges adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

 

3.4. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése előre utalással illetve online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

 

3.5. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

3.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

3.7. Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A “Megrendelés” gomb megnyomásával a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

 

3.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

3.9. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

3.10. A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Felhasználó részére.

 

Rendelés megrendelő űrlapon keresztül:

3.11. Felhasználó a megrendelő űrlap kitöltésével tudja igénylését teljesíteni. A megrendelő űrlapon az alábbi adatok megadására van szükség: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

 

3.12. A megrendelésről Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

3.13. A díjak teljesítése bankkártyás (Barion) fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

 

3.14. A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Felhasználó részére.

 

 1. MEGRENDELT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJA

 

4.1. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése  online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

 

Online bankkártyás fizetés:

4.2. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

 

4.4. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a weboldalon.

 

4.5. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

4.6. A Barion bankkártyás fizetés választását követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

 

4.7. A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

 

4.8. A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

 

4.9. A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

 

4.10. A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

 

4.6. A weboldalon a Felhasználó kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Felhasználót a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

 

4.7. Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

 

4.8. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

4.9. Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az Ismétlődő fizetés típusa: Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.

Az Ismétlődő fizetés lemondása: Amennyiben a Felhasználó le szeretné mondani a havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a fizetés ütemezését, abban az esetben a Felhasználónak e-mailben kell jelezni a lemondását a hello@angolkalauz.hu e-mail címen. Ebben az esetben 48 órán belül felfüggesztésre kerül az újabb fizetés.

A Felhasználó a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@angolkalauz.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Felhasználó megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő. A lemondás törlésével a havidíjas anyagokhoz való hozzáférés törlődik.

4.10. A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (online termék megrendelése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

5.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.

 

Szállítási mód:

5.2. Előre utalás esetén, amennyiben könyvet választott a Felhasználó, az összeg beérkezése után 5 munkanapon belül ajánlott, elsőbbségi postai levél formájában illetve MPL futáron keresztül történik.

 

5.3. A Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt terméket tartalmazó csomag kifizetéséről és átvételéről megfelelően gondoskodik. A Felhasználó köteles a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.

Amennyiben a termék kiküldése közben megsérült, azt a Felhasználó az átvétel napján köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésekre vonatkozó reklamációkat a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége a Szolgáltatót terheli.

 

5.4. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

5.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

5.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

 1. SZÁMLÁZÁS

 

6.1. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a díjak levonását követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Felhasználó részére. Felhasználó az elektronikus számla kiállítást elfogadja.

 

6.2. A fizikai termékek esetében Szolgáltató a számlát a csomagban is elküldheti a Felhasználó részére.

 

 1. EGYEDI TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS ISMERTETŐ

 

Klubtagság/előfizetéses rendszer

Az Angol Kalauz Family Language Hub egy havi/évi rendszerességű előfizetéses program. Ennek díját ismétlődő bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az erre külön létrehozott megrendelő űrlapon. Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Angol Kalauz Family Language Hub előfizetés során a megadott időszak lejártával a következő időszak automatikusan elindul, az előfizetés tehát havonta / évente megújul, az előfizetési díja automatikusan kiegyenlítésre kerül a megadott kártyaadatokkal.

Bankkártyás fizetésnél semmilyen plusz költség nincs!

A számlakivonatokon a “Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen feltételek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen oldalon (www.oktatas.angolkalauz.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Barion nem fér hozzá. Nem tárolunk tehát bankkártya adatokat, a Barion egy “token” segítségével engedi az ismétlődő fizetést.

Az előfizetés a sikeres fizetést követően kerül aktiválásra, és mindaddig fennáll, míg a szolgáltatás igénybe vevő személy e-mailben ( melinda@angolkalauz.hu e-mail címen) az Angol Kalauz VIP Klub tagságának lemondását nem kéri. A pénzt havi előfizetés esetén mindig a hónap azon napján próbáljuk meg először levonni, mely napon az előfizetés indult. Éves előfizetés esetén pedig egy évvel az előző fizetést követően. Sikertelen bankkártyás fizetés esetén tájékoztató levelet küldünk, illetve többször ismételten megpróbáljuk a levonást. Amennyiben a levonás többszöri próbálkozás esetén sikertelen, vagy a Klubtag kérte a tagságának megszűntetését, a Klubtagság az előfizetés lejártát követő 3 nappal automatikusan megszűnik. Az előfizetés megszűnésével a Felhasználónak már nem lesz jogosultsága elérni az Angol Kalauz VIP Klub szolgáltatásain belül kínált tananyagokat, és a zárt Facebook csoportból is eltávolításra kerül. A véletlenül megkezdett, kifizetett előfizetési időszakokat nem áll módunkban visszatéríteni.

AzAngol Kalauz Family Lanuage Hub egy felhasználónév / jelszó párossal vehető igénybe, melyet a megadott e-mail címre küldünk el. A helytelenül megadott adatok miatt keletkezett kárért nem vállalok felelősséget. A felhasználónak természetesen van lehetősége az adatai módosítását kérni, és ebben maradéktalanul segíteni fogok. Az Angol Kalauz FLH belépését más embereknek tovább adni, értékesíteni szigorúan tilos, egy felhasználónév és jelszó párossal csak egyetlen személy használhatja az Angol Kalauz FLH. Bármilyen csoport esetén minden tagnak szükséges aktív előfizetéssel rendelkezni, ha többen is el szeretnék érni a tananyagokat.

 1. Ismétlődő bankkártyás fizetés: Az ismétlődő fizetés egy, a Barion által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Felhasználó a megrendelni kívánt szolgáltatás megrendelésekor (a termék megrendelő űrlap felületén) elfogadja (egy erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával), hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.
 2. Az Ismétlődő fizetés típusa: Egyszeri hozzájárulás szükséges: a Felhasználó a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
 3. Az Ismétlődő fizetés lemondása: Amennyiben a Felhasználó le szeretné mondani a havidíjas szolgáltatást, vagy meg szeretné szakítani a fizetés ütemezését, abban az esetben a Felhasználónak e-mailben kell jelezni a lemondását a melinda@angolkalauz.hu e-mail címen. Ebben az esetben 48 órán belül felfüggesztésre kerül az újabb fizetés.
 4. A Felhasználó a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a melinda@angolkalauz.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Felhasználó megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát. A szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak. A felmondást tartalmazó nyilatkozat elküldését követően 48 órán belül történik meg az ismétlődő fizetés megszakítása. Lemondás esetén az addig levont összeg nem visszatérítendő. A lemondás törlésével a havidíjas anyagokhoz való hozzáférés törlődik.

 

7.5. A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

 

7.6. A Klubtagság a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg megszűnik Felhasználó hozzáférési joga is.

 

7.7. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

Elektronikus kiadványok, digitális játékcsomagok

7.8. Ezen termékek pdf formátumban elérhető elektronikus kiadványok, amelyek kizárólag elektronikus úton érhetők el, nincs fizikai megjelenésük. Az elektronikus kiadványok az Angol Kalauz webáruházában vásárolhatók meg.

 

7.9. A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a Felhasználó rendelkezésére. Az egyedi letöltési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 1 napon (vásárlástól számított 24 óra) belül az e-mailben kiküldött egyedi letöltési linken keresztül azonnal letölthető. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 5 munkanapon belül küld meg a Felhasználó részére. A letöltési kód át nem ruházható. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható Szolgáltató jogosult az újabb letöltési link megküldésének megtagadására.

 

7.10. A vásárlással Felhasználó az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a terméke kizárólag saját céljára használhatja.

 

7.11. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a vásárlást igazoló email kiküldését megelőzően lehetséges.

 

Kiadványok, könyvek

7.12. A kézzel fogható fizikai termékek a https://angolkalauz.hu/webaruhaz oldalon vásárolhatók meg a könyvek kosárba helyezésével, valamint a Megrendelés gomb elküldésével.

 

7.13. A raktáron levő könyveket az utalás beérkezése után legkésőbb 5 munkanapon belül kézbesítésre adja át. Amennyiben a könyv nem áll rendelkezésre, azt a termék adatlapján feltünteti és külön is értesíti a Felhasználót annak várható kézbesítéséről.

 

7.14. A fizikai könyveket MPL csomagként szállítja a Szolgáltató, a feladásról minden esetben e-mailben értesítve a Felhasználót.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

 

8.1. A https://www.angolkalauz.hu webhelyen található tartalom a Szolgáltató szellemi terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védenek.

 

8.2. A Felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

 

8.3. A szerzői jogokról szóló részletes tájékoztatás  https://www.angolkalauz.hu/jogi-nyilatkozat oldalon érhető el.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

 

9.1. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Felhasználót a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Felhasználó ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett:         Angol Kalauz Kft

Cím:               8060, Mór, Szent Borbála utca 47/B

 

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt

 

A nyilatkozatot a Felhasználó elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (hello@angolkalauz.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Angol Kalauz Kft, Mór, 8060, Szent Borbála utca 47/B) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Felhasználót terheli. Amennyiben a Felhasználó ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

 

Amennyiben a Felhasználó a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, a Szolgáltató az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

 

A Szolgáltató mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Felhasználónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie a Szolgáltató részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Felhasználót terheli.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Felhasználót a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Felhasználó tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa forgalmazott elektronikus könyv vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje az elektronikus könyv letöltéséhez szükséges linket a Felhasználó részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Felhasználó elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az elektronikus könyv letöltését megelőzően van mód.

 

Kellékszavatosság
A Felhasználó a hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 1.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a 6.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Felhasználó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

11.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

11.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

11.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

11.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Jogfenntartás:

11.5. A Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, amennyiben valamely Felhasználóval negatív fizetési tapasztalata volt, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely Felhasználó számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Valamint, ha a Szolgáltató úgy gondolja, hogy a Felhasználó személye nem valós, adatai nem felelnek meg a valóságnak, szintén megvonhatja a szolgáltatás nyújtását a Felhasználótól. A konkurencia képviselőit, a vele együtt dolgozókat és ismerőseit a Szolgáltató szintén kizárhatja a szolgáltatások köréből.

 

 1. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

 

12.1. Jelen ÁSZF a Feleknek a tárgyban létrejött valamennyi feltételt tartalmazza. A jelen ÁSZF megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.

 

12.2. Nem képezik a jelen ÁSZF részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG

 

13.1. A jelen ÁSZF-re a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó.

 

 1. ADATKEZELÉS

14.1. A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

14.2. A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Felhasználói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

14.3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

 

15.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő e-mail címen (hello@angolkalauz.hu) közölheti.

 

15.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

 

15.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Mór, 2024. január 1.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Angol Kalauz Kft

(cím: 8060, Mór, Szent Borbála utca 47/B., e-mail: hello@angolkalauz.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A weboldal további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ az adatkezelésről: https://angolkalauz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás