Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja, valamint kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Fürész-Mayernik Melinda (egyéni vállalkozó) által működtetett https://angolkalauz.hu honlapon elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és termék vásárlást megvalósító Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF a https://angolkalauz.hu/ honlapon igénybe vehető valamennyi jogügyletre kiterjed. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://www.angolkalauz.hu/aszf

A webshop és a megrendelések működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

 

SZOLGÁLTATÓ (üzemeltető) ADATAI

 A szolgáltató neve: Fürész-Mayernik Melinda, egyéni vállalkozó

Levelezési címe: 8060, Mór, Szilágyi Erzsébet utca 12.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címei:

info @ angolkalauz.hu illetve melinda @ angolkalauz.hu, valamint angolkalauz @ gmail.com
Vállalkozó nyilvántartási száma: 25376880
Kiállító: Fejér Megyei Kormányhivatal, Móri Járási Hivatala
Adószáma: 60953234-1-27
Telefonszáma: 06 (30)-402-8092

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH – 78364 / 2014.
kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés: NAIH – 78571/2014.
marketing: NAIH – 96163/2016.
direkt marketing: NAIH – 115519/2017.
hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis építése: NAIH – 115521/2017.
kedvezmények igénybevételére jogosító adatbázis kezelése: NAIH – 115522/2017.

 

Számlavezető bank: ERSTE Bank Hungary Nyrt.
Számlaszám: 11600006-00000000-81321977

Tárhelyszolgáltató:

cégnév: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A
Adószám: 22206118-2-13
Telefonszám: +36 (21) 200 0040
E-mail: admin@megacp.com
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

 

E-mail szolgáltató:

cégnév: Listamester online hírlevél küldő rendszer
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2051, Biatorbágy, Damjanich u. 8.
Adószám: 21158218-2-13
E-mail: info@bithuszarok.hu

 

Bankkártyás fizetést szolgáltató:

cégnév: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétán 1. I. épület 5. emelet 5.
Adószám: 25353192-2-43
Telefonszám:+36 (1) 464 7099
E-mail: hello@barion.com
(Hozzáférés a természetes személyek e-mai címéhez és a bankkártyás fizetés során használt adatokhoz. Bankkártya adatai a www.angolkalauz.hu webáruházhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.)

 

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1.1.A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), Fürész-Mayernik Melinda 8060, Mór, Szilágyi Erzsébet utca 12., adószám: 60953234-1-27; Email: info @ angolkalauz.hu; Számlaszám: 11600006-00000000-81321977; (a továbbiakban: Szolgáltató) és megrendelő illetve a megrendelő által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: „Felhasználó”).

 

1.2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területéről nyújtott minden olyan információs társadalommal összefüggő és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az https://angolkalauz.hu/ honlapon keresztül igénybe vehető. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan Magyarország területére irányuló kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott feltételek alapján a meghatározott Felek között jön létre.

 

1.3. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.4. A https://angolkalauz.hu/ honlapon történő vásárlás kizárólag elektronikus úton a honlapon elhelyezett Megrendelő, illetve Igénylő űrlap kitöltésével valamint a https://angolkalauz.hu/webaruhaz/ oldalon lehetséges a kiválasztott termék kosárba helyezésével és a Megrendelés elküldésével.

1.5. A Felhasználó a Megrendelő és Igénylő lap elküldésével, a Termékek webáruházban való megrendelésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.6. A https://angolkalauz.hu/ honlapon igénybe vehető szolgáltatások egy része regisztrációhoz nem kötött. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztráció és előfizetés szükséges, amelyre az ÁSZF-ben leírtak alapján bárki jogosult. A regisztráció során megadott személyes adatokat Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata alapján kezeli.

1.7. A megrendelési és teljesítési folyamattal kapcsolatban felmerült kérdések esetén az alábbi elérhetőségek állnak rendelkezésre:

 • Telefonszám: 06 (30) 402-8092
 • E-mail: info @ angolkalauz.hu vagy melinda @ angolkalauz.hu

1.8. Az Felhasználó jogai és kötelezettségei:

A Felhasználó a szolgáltatás megrendelését követően díjfizetési kötelezettség terheli. Az Felhasználó díjfizetési kötelezettségét bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A fizetést követően meghatározott időn belül számla kerül kiállításra, amelyet elektronikus úton e-számla formában kerül megküldésre Felhasználó részére. A díjak megfizetéséért teljes mértékben Felhasználó a felelős.

1.9 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató felelőssége a https://angolkalauz.hu honlapon közzétett információk, tudásanyagok esetében a legjobb tudása szerint eljárni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a legfrissebb hírekről és eseményekről informálódjon és ezekről adatokat, információkat a Felhasználókkal megosszon.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által rosszul értelmezett információkból, egyéb Felhasználó általi hiányosságokból, valamint az információ közlés alapján rosszul elvégzett feladatokból eredő hibákért és következményekért. A honlapon elérhető információk többsége saját tevékenység során tesztelt adatokon alapul, amely a legjobb tudást felhasználva és korrekt szemléletmódot támogatva sem garantál minden esetben eredményes megvalósítást.

 

1.10. A jelen Szabályzat 2014. 12 hó 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

1.11. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

 

1.12. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 

Regisztráció

 2.1 Az ingyenesen elérhető könyvek, dokumentumok stb. igénybevétele, valamint hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon Felhasználó vezetéknév és keresztnév, valamint email-cím megadása szükséges.

2.2 Felhasználó a https://angolkalauz.hu honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzat tartalmát megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

2.3 A Felhasználó által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. A Felhasználó adatait módosíthatja a hírlevél adatmódosítási linkre kattintva. A regisztrált adatok Felhasználó által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

Termékek, szolgáltatások

 2.4. A https://angolkalauz.hu honlapon keresztül jelen szerződés alapján Szolgáltató kétnyelvű neveléssel, korai nyelvoktatással, játékos angol nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos információkat (online csomagok, tanfolyamok, tananyagok, szószedetek, haladási tervezők, cikkek, hanganyagok, videók stb.) bocsájt Felhasználó részére.

2.5. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a kétnyelvű neveléssel, korai nyelvoktatással, játékos angol nyelvi fejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú árusítására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a könyvet”, illetve „Kérem a hozzáférést” gomb lenyomásával, illetőleg a termék kosárba helyezésével és a Megrendelés gomb elküldésével jön létre az adatlapon található áron és tartalommal. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

2.6. A termékek árai bruttó árak. Fürész-Mayernik Melinda alanyi adómentességére tekintettel az árak tekintetében áfa nem kerül felszámításra. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

2.7. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

2.9. Bizonyos anyagok (klubtagság) megvásárlásával a Felhasználó az Angol Kalauz VIP Facebook csoportjába is bebocsájtást nyerhet (amely az előfizetés mellé opcionálisan választható), ennek azonban feltételei vannak. A Facebok tagságnak minimum 1 éves regisztrációval kell rendelkeznie, valós profilt, beazonosítható személyt kell mutatnia (fotó és név) Amennyiben a Felhasználó nem rendelkezik ezeknek a feltételeknek eleget tevő profillal, úgy a Szolgáltató a VIP csoportba való csatlakozást megtagadhatja. Ebben az esetben a Felhasználó e-mailben, illetve Skype konzultáció keretében kaphat segítséget.

 

 1. RENDELÉS MENETE

 

Rendelés a Webáruházon keresztül:

3.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. Az oldalon történő vásárlás feltétele a 18. életév betöltése.

3.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja.

3.3. A Felhasználó beírja a szükséges adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

3.4. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése előre utalással illetve online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

3.5. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Felhasználó postán keresztül illetve elektronikus formában e-mailben kaphatja meg.

3.7. Az adatok megadását követően a Felhasználó a ”Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A “Megrendelés” gomb megnyomásával a Felhasználó elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket.

3.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.9. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.10. A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Felhasználó részére.

 

Rendelés megrendelő űrlapon keresztül:

 3.11. Felhasználó a megrendelő űrlap kitöltésével tudja igénylését teljesíteni. A megrendelő űrlapon a alábbi adatok megadására van szükség: név, e-mail cím, telefonszám, postázási cím: város, irányítószám, utca, házszám, számlázási cím (amennyiben eltér a postázási címtől) és esetleges megjegyzések (pl. kuponkód).

3.12. A megrendelésről Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

3.13. A díjak teljesítése bankkártyás (Barion) fizetéssel lehetséges. A díjak teljesítését követően jogosult Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére, illetve termékek átvételére.

3.14. A sikeres fizetést követően Szolgáltató az elektronikusan elérhető termékek és szolgáltatások esetében hozzáférési adatokat email-ben küldi meg Felhasználó részére.

 

 1. MEGRENDELT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK FIZETÉSI MÓDJA

 

4.1. A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése előre utalással illetve online bankkártyás fizetéssel lehetséges.

Fizetés előre utalással:

4.2. A számla végösszegét a visszaigazoló e-mail után egy véglegesítő e-mailben kapja meg a Felhasználó. A számlán szereplő összeget az e-mailben megadott névre és számlaszámra kell 8 munkanapon belül átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni a megrendelő nevét és a rendelés azonosítószámát. A termék az összeg megérkezését követően kerül kiküldésre. Amennyiben a számlára a megrendelést követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege, a megrendelés törlésre kerül.

A megrendelt termékről és a szállítás költségeiről (amennyiben nem letölthető anyagot rendelt a Felhasználó) kiállított számlát a csomaggal együtt küldjük.

 

Online bankkártyás fizetés:

4.3. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

4.4. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

4.5. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 

5.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.

Szállítási mód:

5.2. Előre utalás esetén, amennyiben könyvet választott a Felhasználó, az összeg beérkezése után 5 munkanapon belül ajánlott, elsőbbségi postai levél formájában illetve MPL futáron keresztül történik.

5.3. A Felhasználó vállalja, hogy az általa megrendelt terméket tartalmazó csomag kifizetéséről és átvételéről megfelelően gondoskodik. A Megrendelő köteles a csomagot átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni.

Amennyiben a termék kiküldése közben megsérült, azt a Megrendelő az átvétel napján köteles a Szolgáltató felé jelezni, aki haladéktalanul intézkedik a termék elszállításáról és kicseréléséről. Ezt követően beérkező szállítás közbeni sérülésekre vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. A szállítás közben megsérült termék visszaszállításának és a cseretermék kiszállításának költsége a Szolgáltatót terheli.

5.4. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.5. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

 1. SZÁMLÁZÁS

 

6.1. Az előfizetési díjak, egyéb szolgáltatások és termékértékesítésekről Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani a díjak levonását követően 15 napon belül, amelyet elektronikus úton email-en keresztül juttat el Felhasználó részére. Felhasználó az elektronikus számla kiállítást elfogadja.

6.2. A fizikai termékek esetében Szolgáltató a számlát a csomagban is elküldheti a Felhasználó részére.

 

 

 1. A MEGRENDELT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK TELJESÍTÉSE

 

7.1. A Barion bankkártyás fizetés választását követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

7.2. A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő email címet.

7.3. A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

7.4. A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya

7.5. A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

 

 1. EGYEDI TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSISMERTETŐ

 

Klubtagság/előfizetéses rendszer

8.1. Az Angol Kalauz Klubtagsággal egy klubtagoknak fenntartott zárt oldalon a kétnyelvű nevelés, korai nyelvoktatás, játékos angol nyelvi fejlesztés témakörében lehet hozzáférni szakmai cikkekhez, letölthető segédanyagokhoz, szólistákhoz, heti tervezőkhöz, angol nyelvi fejlesztést segítő feladatlapokhoz korosztályos bontásban, hang- és videóanyagokhoz folyamatos frissítésben egy felhasználónév és jelszó segítségével!

Klubtagság/előfizetés igénylése:

8.2. A klubtagság az Angol Kalauz webáruházban található Klubtagság kategória alatt igényelhető. A Klubtagság negyed- fél- illetve egyéves időtartalmra kérhető, melyet a tagság lejárta előtt szükséges megújítani. A Szolgáltató a Klubtagság lejárta előtt néhány nappal figyelmeztető e-mailben értesíti a Felhasználót a tagságának megújításáról. Amennyiben újra igénybe szeretné venni a Klubtagságot, az Angol Kalauz Webáruházában tudja kiválasztani a megfelelő időtartamú tagságot.

8.3. Amennyiben a Felhasználó a tagsági idő lejárta után nem kéri annak megújítását, úgy tagsága automatikusan megszűnik, vagyis a Felhasználó hozzáférése a zárt tartalmakhoz elveszik, jelszava és profilja törlésre kerül a zárt rendszerből.

Felmondás kezdeményezése:

8.4. A Klubtagságot a Felhasználó az info @ angolkalauz.hu címre írva kezdeményezheti.

8.5. A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

8.6. A Klubtagság a felmondási idő utolsó napját követően szűnik meg. Ezzel egyidejűleg megszűnik Felhasználó hozzáférési joga is.

8.7. A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Elektronikus kiadványok, digitális játékcsomagok

8.8. Ezen termékek pdf formátumban elérhető elektronikus kiadványok, amelyek kizárólag elektronikus úton érhetők el, nincs fizikai megjelenése. Az elektronikus kiadványok az Angol Kalauz webáruházában vásárolhatók meg.

8.9. A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a vásárló rendelkezésére. Az egyedi letöltési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 1 napon (vásárlástól számított 24 óra) belül az e-mailben kiküldött egyedi letöltési linken keresztül azonnal letölthető. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 5 munkanapon belül küld meg a vásárló részére. A letöltési kód át nem ruházható. Amennyiben a vásárlás hitelt érdemlően nem bizonyítható Szolgáltató jogosult az újabb letöltési link megküldésének megtagadására.

8.10. A vásárlással Felhasználó az elektronikus kiadványokon korlátozott felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a terméke kizárólag saját céljára használhatja.

8.11. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a vásárlást igazoló email kiküldését megelőzően lehetséges.

Kiadványok, könyvek

8.12. A kézzel fogható fizikai termékek a https://angolkalauz.hu/webaruhaz oldalon vásárolhatók meg a könyvek kosárba helyezésével, valamint a Megrendelés gomb elküldésével.

8.13. A raktáron levő könyveket az utalás beérkezése után legkésőbb 5 munkanapon belül kézbesítésre adja át. Amennyiben a könyv nem áll rendelkezésre, azt a termék adatlapján feltünteti és külön is értesíti az Ügyfelet annak várható kézbesítéséről.

8.14. A fizikai könyveket MPL csomagként szállítja a Szolgáltató, a feladásról minden esetben e-mailben értesítve a Felhasználót.

 

Ingyenes tanulmányok letöltése, hírlevél feliratkozás

8.15. Szolgáltató elkötelezett a megfelelő ügyféltájékoztatás mellett. Ezért Felhasználói részére időnként hasznos információt juttat el hírlevél formában. Ezek tartalmazhatnak tájékoztató jellegű, aktuális információkat tartalmazó eseti reklám tartalmú, valamint akciós ajánlatokat tartalmazó megkereséseket. A szolgáltatások és termékek igénylésével Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató hírlevelet küldjön részére. A hírlevél hozzáférési opció bármikor törölhető a levélben megtalálható leiratkozás linkre kattintva, valamint Felhasználó adati módosíthatóak ugyancsak a levélben található módosító linkre kattintva.

 1. SZERZŐI JOGOK

 

9.1. A https://www.angolkalauz.hu webhelyen található tartalom Fürész-Mayernik Melinda. szellemi terméke, ezért szerzői jogi védelem alatt áll, amelyet magyar és nemzetközi törvények védnek.

9.2. A felhasználó a honlap megtekintésével elfogadja a Szerzői Jogi és Általános Szerződési Feltételeket és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

9.3. A szerzői jogokról szóló részletes tájékoztatás  https://www.angolkalauz.hu/jogi-nyilatkozat oldalon érhető el.

 

 1. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

 

10.1. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

 

 

11.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót a következő esetben:
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

11.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

 

11.3. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

11.4. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályáról szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék (fizikai termékek) kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

11.5. A Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató fent ismertetett címére.

 

11.6. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

11.7.  Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. – A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

Kellékszavatosság
11.8. A Felhasználó a hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 1.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Termékszavatosság
11.9. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – a 6.3.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Felhasználó termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

11.10. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

11.11. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

11.12. Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

11.13. A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

11.14. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

12.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

12.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

12.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Jogfenntartás:

12.5. A Szolgáltató tájékoztatja az érdeklődőket, amennyiben valamely jelentkezővel, résztvevővel, megrendelővel negatív fizetési tapasztalata volt, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy valamely megrendelő számára a szolgáltatás nyújtását megtagadja. Valamint, ha a Szolgáltató úgy gondolja, hogy a jelentkező személye nem valós, adatai nem felelnek meg a valóságnak, szintén megvonhatja a szolgáltatás nyújtását a jelentkezőtől. A konkurencia képviselőit, a vele együtt dolgozókat és ismerőseit a Szolgáltató szintén kizárhatja a szolgáltatások köréből.

 

 1. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

 

13.1. Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.

13.2. Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 1. ALKALMAZANDÓ JOG

 

14.1. A jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) irányadó, továbbá az ebből eredő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

 

 

15.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen (info@angolkalauz.hu) közölheti.

 

15.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

15.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677
  E-mail: nfh@nfh.hu

 

 • Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
  Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

Mór, 2018. jmájus 25.

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: Fürész-Mayernik Melinda, egyéni vállalkozó 

(cím: 8060, Mór, Szilágyi Erzsébet utca 12., e-mail: info@angolkalauz.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Call Now Button

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A weboldal további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ az adatkezelésről: https://angolkalauz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás