Reformáljuk meg együtt az angol nyelvoktatást!

60 órás akkreditált pedagógus-továbbképző program

Óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, hiánypótló, egyedülálló módszertannal!

Egyetértesz velünk, ha azt mondjuk, hogy:

$

A jelenlegi oktatási rendszer nem kellőképpen hatékony az idegen nyelvek tökéletes elsajátítására?

$

Az óvodai és iskolai módszertanok elavultak és nem hozzák az elvárt eredményeket?

$

Az oktatási rendszer és az általad tanult módszerek korlátoznak a tudásod maradéktalan átadásában?

$

Újabb és modernebb alapokra kell helyezni az oktatást, ahol a gyerekek nem magolnak, hanem valós tudást szívnak magukba?

$

Sokkal rugalmasabb, játékosabb és személyre szabottabb oktatásra van szükség?

Akkor üdvözöllek az angol nyelvoktatás reformátorai között

Angol kalauz

Sajátítsd el a szórakoztató nyelvtanítás erejét!

Ez valami forradalmian új,
ez valami más, mint amit nekünk tanítottak,
ez valami más, mint amit mi tanítunk…
Ez az angol nyelvoktatás legfelsőbb szintje!

Eljött az ideje, hogy a gyerekeket ne magolni tanítsuk, hanem tudással felvértezve, valódi kompetenciát biztosítsunk számukra!
Az Angol Kalauz akkreditált képzés keretein belül sajátíthatod el azt a módszert, amivel egy élmény lesz az angolóra! Nem csak a diákjaid, de Te is ugyanúgy élvezni fogod minden pillanatát, hisz olyan módszertanokat mutatunk be Neked, amivel nem csak az oktatás hangulatát, de a hatékonyságát is az egekbe emelheted!

Élvezetes, mókás és könnyed angolórák, az Oktatási Hivatal (EMMI) által elfogadott, akkreditált rendszer alapján!

A megfelelő módszertani-gyakorlati tudással felvértezve magabiztosan vezetheted tanítványaid az angol nyelv csodálatos világába, amit sok-sok szeretettel, lelkesedéssel és hálával köszönnek majd meg Neked!
Légy Te az a személy, aki megreformálja az oktatási rendszert a Magyarországon egyedülálló Angol Kalauz program segítségével!
Az Angol Kalauz akkreditált képzése egy hiánypótló képzés, ami az óvódás és alsó tagozatos gyermekek játékos és hatékony angol nyelvi oktatására kifejlesztett rendszert foglal magába. Egy csokor, amibe az elmúlt évtized leghatékonyabb technikáit és módszertanait szedtük össze!
Olyan korszakalkotó tanároknak, tanítóknak és pedagógusoknak szól képzésünk, akik szívügyüknek tekintik a gyermekek hatékony oktatását és sikeres jövőjét.

Az Angol Kalauz 60 órás Oktatási Hivatal által akkreditált képzéséről:

Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a 60 kreditért csak egyszer kell kitenned a lábad a kényelmes otthonodból?

Programunkat „pedagógus-” és családbarát módon alkottuk meg, ami tökéletesen illeszkedik a mindennapok rutinjába. Így a képzés 100 %-át kényelmesen, saját ütemben a számítógép előtt, egy online tanulófelületen teljesíthetsz! A sikeres és hatékony tanulásodat pedig megtámogatjuk egy tanulási útmutató segítségével (módszertani kézikönyv), 2 online kitölthető ellenőrző tudáspróbával és videós hospitálással!

Miért gyere el a képzésünkre? Azért, mert…

 • hiánypótló képzés
 • elméleti és gyakorlati oktatás
 • virtuális hospitáláson vehetsz részt
 • mondóka- és dalfűzési technikákat sajátíthatsz el
 • megtanulod, hogyan motiváld a gyerekeket
 • megtanulod, hogyan tartsd fenn a figyelmet
 • óravezetési technikákat sajátíthatsz el
 • megtanulod, hogyan oktass hatékonyan ugyanakkor játékosan
 • te lehetsz a környék legelismertebb tanítója

Mit kapsz cserébe?

 • Magyarországon egyedülálló pedagógusi kompetenciát
 • számos elismerést és szeretetet
 • rengeteg sikerélményt
 • számtalan vidám percet a tanítványaiddal
 • átélheted a gyermekek fejlődésének örömét
 • megalapozhatod a jövő generációjának sikerességét
 • és nem utolsó sorban az oktatási rendszer reformátorai közé tartozhatsz

Írjunk történelmet együtt és vegyük kézbe az irányítást!
Reformáljuk meg az angol nyelvoktatási rendszert!

“A nyelvtudás érték, a mai világban pedig nélkülözhetetlen kompetencia, hiszen az életben való boldoguláshoz a nyelvismeret alapvető szükséglet. Az angol világnyelv világnyelv (az Európai Unióban például elvárás, hogy minél korábban sajátítsanak el a gyerekek két vagy akár több nyelvet), így egyre nagyobb a szülők részéről az igény az angol nyelvi foglalkozások iránt, melyekhez akár már óvodáskorban lehet csatlakozni. Ugyanakkor az első osztályos gyermekük részére is igénylik a szülők a nyelvi foglalkozásokat, habár ez a NAT szerint csak 4. osztálytól kötelező. Ennek a korosztálynak a nyelvi fejlesztése azonban speciális feladat. A szakirodalom a 10 év alatti nyelvtanulóknál nyelvelsajátításról beszél. A pedagógusnak – aki a kisgyermekek angol nyelvi nevelésére vállal szerepet – rengeteg képességgel és készséggel kell rendelkeznie, hogy igazodjon a gyermek életkorához, a csoport összetételéhez és érdeklődési körükhöz, miközben képes rendszerben gondolkodni, foglalkozásokat tervezni és vezetni. A pedagógus kulcsfontosságú a nyelvelsajátítási folyamatban, miközben ügyelnie kell a nyelvi anyag és módszerek megválasztására, a motiválásra és biztatásra, úgy a közös játék örömére is hangsúlyt kell fektetnie. A pedagógus mintát ad a gyermeknek, különösen igaz ez a szókincs, kiejtés és nyelvtan hármasára, amiket bújtatott módon ad át a gyerekeknek, észrevétlenül, hogy számukra játék legyen.”

Fürész-Mayernik Melinda, Angol Kalauz program alapítója

Ez a program Neked szól!

Pályakezdő vagy, most dobtak a "mélyvízbe", nincs még tapasztalatod a nyelvoktatásban

Már egy ideje tanítasz, de szükséged van új ötletekre, módszerekre, amik a repertoárodat bővítik és szeretsz fejlődni, új dolgokat tanulni

Úgy érzed megtorpantál, beleuntál, nem okoz örömet a a tanítás, szükséged van vérfrissítésre, új látásmódra

Ha azonban nem közoktatásban dolgozol, hanem saját magad szeretnél foglalkozásokat szervezni és nem elégszel meg egy 60 órás képzéssel, ami után ugyanúgy Neked kell a stratégiát kialakítani, hogy meglegyen a big picture, akkor kérj időpontot egy ingyenes 30 perces telefonos perspektíva konzultációra!
“Melindáék lelkesedése fantasztikus, szuper, elhivatott csapat. A gyerekeket játékokon keresztül ismertetik meg az angol nyelvvel. Az egynapos képzésen újra gyerekké váltam, élveztem minden percét. Rengeteg gyakorlatban használható játékkal gyarapodtunk, amit azonnal lehet hasznosítani. Akinek lehetősége van, jelentkezzen! Köszönöm a sok élményt!”
Hugyák Olga

Mi a továbbképzés célja?

Az Angol Kalauz program az óvodában és alsó tagozatban továbbképzés célja, hogy az óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusokat felkészítse a játékos, észrevétlen és hatékony angol nyelvoktatásra. A képzés a tudásbővítés mellett specifikus módszertani ismeretek elsajátítását és azonnal használható gyakorlati tudást kíván átadni a gyerekekkel angol nyelven foglalkozó pedagógusok számára. A képzés során a résztvevők megismerik a korai nyelvoktatás, kétnyelvűség elméleti alapjait, a kisgyermekkor életkori sajátosságait az angol nyelvelsajátítás szempontjából, a foglalkozások vezetésének elméleti és gyakorlati módszertanát és eszközkészletét, amelyek segítségével ők saját maguk is képesek lesznek a gyermekek életkorához, képességeikhez, nyelvi szintjükhöz és a csoport létszámához igazodó foglalkozásokat tervezni és vezetni.

A jelentkezés feltételei:

Az Angol Kalauz program az óvodában és alsó tagozatban továbbképzés célja, hogy az óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusokat felkészítse a játékos, észrevétlen és hatékony angol nyelvoktatásra. A képzés a tudásbővítés mellett specifikus módszertani ismeretek elsajátítását és azonnal használható gyakorlati tudást kíván átadni a gyerekekkel angol nyelven foglalkozó pedagógusok számára. A képzés során a résztvevők megismerik a korai nyelvoktatás, kétnyelvűség elméleti alapjait, a kisgyermekkor életkori sajátosságait az angol nyelvelsajátítás szempontjából, a foglalkozások vezetésének elméleti és gyakorlati módszertanát és eszközkészletét, amelyek segítségével ők saját maguk is képesek lesznek a gyermekek életkorához, képességeikhez, nyelvi szintjükhöz és a csoport létszámához igazodó foglalkozásokat tervezni és vezetni.

Mit kell teljesítened és milyen értékelési szempontok alapján adjuk a tanúsítványt?

Záró ellenőrzési aktus nincs, vagyis nem kell vizsgáznod. A tanulási egységek önellenőrző kérdésekkel zárulnak, melyekhez a megoldási javaslatok is megtalálhatók a programcsomagban. Ezek a kérdéssorok segítik a továbbhaladáshoz, a tanúsítvány kiadásához szükséges feladatsorok kitöltését, előkészítve az egyes témákban előforduló lényeges tartalmi elemeket.

A továbbképzés során 2 tudáspróba online megoldása szükséges (több tanulási egység tartalmi-logikai összevonása). A továbbképzés mind a 2 feladatsorána “megfelelt” (minimum 80 %) minősítése szükséges a továbbképzés elvégzéséhez. A feladatsorok minősítésére a “megfelelt” és “nem megfelelt” fokozatokat alkalmazzuk. A továbbképzés időtartama alatt ezek a feladatsorok addig ismételhetők, amíg “megfelelt” minősítésűek lesznek.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • 2 db online tudáspróba “megfelelt” minősítése
 • minőségbiztosítási kérdőív kitöltése
 • a képzés maximum 3 hónapon belüli teljesítése

Tanulási egységek, amelyeken a továbbképzésen végighaladunk

A korai nyelvoktatás módszertani alapjai

A nyelvelsajátítás rendszere, folyamata

A kisgyermekkor életkori sajátosságai

Felkészülés a foglalkozásra

A foglalkozások módszertana

Figyelemfelkeltés, motiváció

Mesék, story time

Szemléltetőeszközök

Játék

Beszédfejlesztés

Mozgásos tevékenységek

Mondókák, dalok használata

Értékelés módjai, lehetőségei

A programcsomag részei:

Kötelező irodalom:

K

Módszertani kéziköny: Fürész-Mayernik Melinda: Angol Kalauz program az óvodában és az alsó tagozatban 217. oldalas tananyag (PDF dokumentum)

K

Zárt tanulmányi felület, melynek tartalmához (videós hospitálás, segédanyagok, videók, tananyagok) regisztráció után férsz hozzá – ezet két modulban fogod elérni: alapozó és haladó modulok (így részletfizetésre is van lehetőséged)

K

2 db online tudáspróa

K

tanfolyami értékelő lap (minőségbiztosításhoz szükséges)

Vélemények

„Gazdag tartalom, jól felépített struktúra, remek hangulat a képzési napon. Szívesen ajánlom pedagógusi munkához és családi neveléshez egyaránt. 🙂 ”
Nagy Valentina

„Nagyon örülök, hogy rátaláltam Melindára és lelkes csapatára. Egyedülálló, amit a korai nyelvoktatás terén tesz, segítve ezzel a munkánkat. Az elméleti anyag könnyen, egyéni ütemben feldolgozható és már abból is merítettem ötleteket a foglalkozásaimhoz. A gyakorlati nap pedig felülmúlhatatlan! Kollegák, barátok érdeklődésére is csak annyit tudtam mondani, hogy ilyen szuper képzésen még nem voltam eddig! Nemcsak új ötletekkel, ismeretekkel lettem gazdagabb, hanem feltöltődtem és megerősített abban amit csinálok. Motiváló, lelkesítő és nagyon hasznos! Minden angolozó óvónéninek, tanító/tanár néninek és bácsinak csak ajánlani tudom! 😊”
Kelemen Annamária

„Kezdő pedagógusként félve mentem el, hiszen még nincs nagy gyakorlatom. De itt nincs olyan, hogy lehetetlen és olyan sincs, hogy felejtsd el. Rengeteg ötletet és támogatást kaptam a résztvevőktől és Melindától. Kedves, felkészült és imádja amit csinál, amit átragaszt mindenkire aki hallgatja őt! Az elméletet is érdekes mondja el, a gyakorlat pedig mindent rögzít és jó megtapasztani azt, amit majd a gyerekekkel tudunk mi is énekelni, játszani. Tökéletesen motivál és tanít minket. Csak ajánlani tudom bárkinek. Köszönöm  „
Maizer Noémi

Ki a program alapítója? Miért bízz bennem?

Fürész-Mayernik Melinda, az Angol Kalauz Program alapítója

A játékos angol nyelvi fejlesztéshez adok gyakorlati tanácsokat, letölthető segédanyagokat, heti terveket, szólistákat, ötleteket, videóanyagokat, kisgyermekes szülőknek és pedagógusoknak. Kiadványaim, tanfolyamaim alapja az észrevétlen és szórakoztató nyelvi nevelés, a mondókák és gyermekdalok, melyeken keresztül az angol nyelv könnyedén elsajátítható.

Olyan felelős és tudatos szülőknek, illetve megújulni vágyó pedagógusoknak segítek a játékos angolozásban, akik számára fontos, hogy minél előbb bevezessék gyermeküket az angol nyelv csodálatos világába, és később szívesen és jól beszéljenek angolul, illetve pedagógusként színesítenék a foglalkozásaikat egy-egy új kinccsel és hisznek abban, hogy a nyelvoktatás megreformálható.

Három kisgyermekemet magyarul és angolul nevelem, mindkét nyelv mondókái és dalai fellelhetők mindennapjainkban. Angol nyelvű játszócsoportokban és foglalkozásokon is találkozom hús-vér gyerekekkel és pedagógusokkal, így tudom miket élnek át a mindennapokban: hogy nincs megfelelő eszköz-hely-segédanyag az oktatáshoz, hogy csak néhányat említsek…

A képzések, a tanáraim, a saját gyerekeimmel és a foglalkozásaimon megélt tapasztalatok hívták életre az Angol Kalauz programot, amelyet az évek alatt folyamatosan csiszoltam, javítottam, hogy a leginkább megfeleljen a gyerekek, szülők és pedagógusok igényeinek. Folyamatosan képzem magam, külföldi egyetemek képzésein is részt veszek, hiszen így lehetek hiteles, s ezzel tudok leginkább fejlődni, segítséget nyújtani. Bízom benne, hogy minél több szülővel, pedagógussal és gyerkőccel sikerül megszerettetnem ezt az “életsílust, életérzést”.

megjelenések

Készen állsz a változásra?

Ez a képzés alapjaiban fogja megváltoztatni az életed, hiszen az angolóráid, angol foglalkozásaid ezentúl szórakoztató és élményteli tevékenységek sorába lépnek elő!

Első lépésként töltsd ki kérlek, a jelentkezési lapot! A jelentkezés után kérlek, figyelmesen olvasd el a visszaigazoló levelet, amelyben az oktatási felületre való regisztrációról tájékoztatunk! A jelentkezés után 3 napod lesz, hogy regisztrálj, ha elfelejted, akkor a jelentkezésed törlődik és átadjuk a helyed másnak.

A képzés díja 149 000 Ft, melyet két részletben tudsz rendezni és tartalmazzák az online tananyagot, virtuális hospitálást és segédleteket: alapozó modulok: 74 500 Ft,

haladó modulok: 74 500 Ft.

Amennyiben a fenntartó fogja rendezni az egész képzést, vagy annak egy részét, jelezd az űrlapon és egyeztetünk a számlát illetően.

Röviden a lényeg még egyszer, mielőtt jelentkezel:

$

60 órás képzés, melynek 100 %-a otthonról, kényelmesen végezhető videós anyagok, virtuális hospitálások és letölthető módszertani kézikönyv segítségével

$

a képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki, amely alapján 60 órát elszámolhatsz a kötelező továbbképzéshez. ehhez a maximum 3 hónap képzési idő alatt szükséges teljesítened a követelményeket

$

követelmények: jelentkezés utáni 3 napban regisztrálj az oktatási felületre és innentől számítva 3 hónap áll rendelkezésedre elvégezni a képzést: 2 online tudáspróba kitöltése

$

az online tudáspróbák többször ismételhetők, így biztosan megfelelt értékelést kapsz

$

a modulokat két részletben fizetheted: az alapozó modulok elvégzése után tudod a haladó modulokat fizetni

$

FONTOS: A 60 ÓRÁS KÉPZÉS ELVÉGZÉSE NEM JOGOSÍT FEL AZ ANGOL KALAUZ NÉV HASZNÁLATÁRA, A MEGSZERZETT TUDÁST KÖZOKTATÁSBAN TUDOD HASZNOSÍTANI. AMENNYIBEN SAJÁT GYEREKANGOL CSOPORTOT SZERETNÉL INDÍTANI ÉS EBBŐL ANYAGILAG PROFITÁLNI, FOGLALJ IDŐPONTOT EGY INGYENES 30 PERCES PERSPEKTÍVA KONZULTÁCIÓRA

$

a 60 órás képzés elvégzése előfeltétele, hogy minősített angol kalauz foglalkozásvezető lehess, így ha szeretnél saját gyerekangol csoportot, akkor is mindenképp ez a képzés az első lépés, hogy elindulhass a célod felé.

A képzésen tanultakat szabadon használhatod a saját munkád során, azonban ha szeretnél maximális támogatást, szeretnéd a nyelvelsajátítási stratégiát is látni és a big picture is hiányzik, akkor jelentkezz az ingyenes 30 perces perspektíva konzultációra!

A képzésen a módszertani-gyakorlati tudást adjuk át, kész óravázlatokat, részletesen kidolgozott éves tervezeteket és tanmeneteket nem tartalmaz a képzés. Amennyiben nem közoktatásban tervezed tovább hasznosítani a megszerzett tudást, hanem saját lábra állnál vagy extra bevételt is szeretnél az angol foglalkozások vezetéséből, de nincs időd/energiád/tapasztalatod, hogy mi alapján, hogyan tudod szervezni a csoportjaid, marketingben sem vagy jó, és jó lenne felmenő rendszerben minden korosztálynak éves tervezősegédlet, mankó, hogy mi alapján haladj, akkor foglalj egy ingyenes konzultációt, ahol személyre szabottan megnézzük a kihívásaid, céljaid, terveid, majd segítek irányba állni ezzel kapcsolatban, hogy merre, milyen képzéssel indulj el.

FYI Nem vagyunk franchise, így nem foglak semmiféle csatlakozásról meggyőzni vagy rádtukmálni valamit, amire nincs szükséged. A konzultáción viszont számos kérdés mentén megnézzük, hogy számodra mi a leghatékonyabb mód, hogy fejlődj. Ha ez nem az én együttműködésemmel van, akkor azt is megmondom hova fordulj.

Ha saját munkádban használnád a tanultakat, akkor pedig nincs más dolgod, mint kitölteni az alábbi jelentkezési űrlapot (a fenti sorokkal szerettem volna felhívni a figyelmed, hogy amennyiben többre-másra vágysz, mint szerelemből angolt oktatni gyerekeknek, és tudásoddal profitot is termelnél magadnak/intézményednek, akkor mindenképp egyeztessünk egy beszélgetést, hogy biztos legyél a döntésedben)

Mi történik, ha jelentkezem a képzésre?
A jelentkezésed beérkezése után néhány napon belül felvesszük veled a kapcsolatot e-mailben.
Mennyi idő alatt lehetséges a képzést elvégezni?
A képzés 60 órájának 100 %-a kényelmesen, otthonról végezhető. Egy-egy tanulási egység feldolgozására 2-3 vagy 5-6 órát szántunk. Ha van több szabadidőd, akkor néhány hét alatt is elvégezhető ez a 60 óra és a 2 online tudáspróba. Mi maximálisan 3 hónapot adtunk meg, amely idő alatt el kell végezni az online részt, hogy tanúsítványt tudjunk adni.
Mikor kapom meg a tananyagot?
A befizetésed után megkapod a zárt oldalra a hozzáférésed, ahol minden szükséges tananyagot megtalálsz. Amennyiben azonnali biztonságos fizetéssel (Barion) rendezed a képzés díját, akkor automatibizkusan küldi a rendszer a hozzáférést is az oktatási felületünkhöz.
Külföldről rendelhetek?
Amennyiben külföldről szeretnél rendelni, kérlek írj előtte a kepzes @ angolkalauz.hu címre!
Kapok számlát a képzésről?
Igen, természetesen. A befizetésről e-mailben kapsz e-számlát.

Amennyiben az intézmény átvállalja a képzési díjat, vagy annak egy részét, kérlek jelezd nekünk, hogy milyen névre írjuk a számlát!

Milyen fizetési módokon fizethetek?
 • Közvetlen banki átutalással  illetve bankkártyával is tudsz fizetni, az utaláshoz szükséges adatokat e-mailben fogod megkapni.
Mikor és hol lesz a kötelező gyakorlati képzési nap?
A 8 órás kötelező gyakorlati képzési nap időpontja: 2023. március 15.

Székesfehérvár

A gyakorlati képzési napra akkor tudsz jönni, ha a 2 feladatsort addig megfelelt minősítéssel abszolváltad, illetve elkészítetted a foglalkozástervezeted. Egyéb esetben a következő gyakorlati képzési napra tudsz jelentkezni.

Mire kell figyelnem a jelentkezés után?
A jelentkezési lap elküldése után kapod meg az információkat, hogyan férsz a képzési felülethez! A képzés elvégzésére összesen maximum 3 hónap áll rendelkezésre, hogy tanúsítványt tudjunk küldeni számodra.
Más kérdésem van:
Írj a kepzes @ angolkalauz.hu e-mail címre, vagy hívj a 0630/402-8092-es telefonszámon és szívesen segítek!

Az űrlap kitöltésével tudsz jelentkezni a képzésünkre. A jelentkezési lap kitöltése, az azon szereplő adatok megadása kötelező, egyben a képzésen való részvétel feltétele is.
Az ilyen módon bekért személyes adatok kezelésére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében van szükség, illetve a tanúsítvány kiállításához, a képzések fejlesztéséhez is felhasználjuk, de harmadik félnek nem adjuk át.
A jelentkezés elküldését követően elektronikus levélben küldjük a további információkat.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000819.
Alapítási engedély szám: 73/10/2022

Szeretettel várunk!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A weboldal további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ az adatkezelésről: https://angolkalauz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás