A kisgyermekkori nyelvi nevelés és a nyelvi foglalkozások tervezésének módszertana

30 órás akkreditált képzés német, francia, spanyol és más nyelvtanároknak

30 órás 100 % ONLINE akkreditált pedagógus-továbbképző program
óvodapedagógusoknak, bármely nyelvszakos tanítóknak és nyelvtanároknak, hiánypótló, egyedülálló módszertannal!
A már bizonyított Angol Kalauz az óvodában és az alsó tagozatban
60 órás továbbképzésünk “kistestvére” ez az online képzés, amely arra az igényre ad választ, hogy a módszertant, a programot a német, francia, spanyol, olasz, bármely nyelvekre és nyelvi foglalkozásokra adaptálva sikeressé, élményközpontúvá tegye a gyermekek és pedagógusok számára, így az óvodai és alsó tagozatos német, francia, spanyol stb nyelvek játékos nyelvátadása megvalósulhat (a képzésben gyakorlati anyagok és virtuális hospitálás mentén)
Angol kalauz

Egyetértesz velünk, ha azt mondjuk, hogy:

$

A jelenlegi oktatási rendszer nem kellőképpen hatékony az idegen nyelvek tökéletes elsajátítására?

$

Az óvodai és iskolai módszertanok elavultak és nem hozzák az elvárt eredményeket?

$

Az oktatási rendszer és az általad tanult módszerek korlátoznak a tudásod maradéktalan átadásában?

$

Újabb és modernebb alapokra kell helyezni az oktatást, ahol a gyerekek nem magolnak, hanem valós tudást szívnak magukba?

$

Sokkal rugalmasabb, játékosabb és személyre szabottabb oktatásra van szükség?

Akkor üdvözöllek a nyelvoktatás reformátorai között!

Sajátítsd el a szórakoztató nyelvtanítás erejét!
Ez valami forradalmian új,
ez valami más, mint amit nekünk tanítottak,
ez valami más, mint amit mi tanítunk…
Ez a nyelvoktatás legfelsőbb szintje! A már bizonyított angol módszertan más nyelvekre való adaptálásának lehetősége!

Eljött az ideje, hogy a gyerekeket ne magolni tanítsuk, hanem tudással felvértezve, valódi kompetenciát biztosítsunk számukra!
Az AngolKalauz akkreditált képzés keretein belül sajátíthatod el azt a módszert, amivel egy élmény lesz az nyelvi foglalkozás! Nem csak a diákjaid, de Te is ugyanúgy élvezni fogod minden pillanatát, hisz olyan módszertanokat mutatunk be Neked, amivel nem csak az oktatás hangulatát, de a hatékonyságát is az egekbe emelheted!

Élvezetes, mókás és könnyed nyelvórák, az Oktatási Hivatal (EMMI) által elfogadott, akkreditált rendszer alapján!

A megfelelő módszertani-gyakorlati tudással felvértezve magabiztosan vezetheted tanítványaid az idegen nyelvek csodálatos világába, amit sok-sok szeretettel, lelkesedéssel és hálával köszönnek majd meg Neked!
Légy Te az a személy, aki megreformálja az oktatási rendszert a Magyarországon egyedülálló Angol Kalauz program segítségével!
Az Angol Kalauz akkreditált képzése egy hiánypótló képzés, ami az óvódás és alsó tagozatos gyermekek játékos és hatékony angol nyelvi oktatására kifejlesztett rendszert foglal magába, s ezt most más nyelvekre átültetve is elérhetővé tesszük. Egy csokor, amibe az elmúlt évtized leghatékonyabb technikáit és módszertanait szedtük össze!
Olyan korszakalkotó tanároknak, tanítóknak és pedagógusoknak szól képzésünk, akik szívügyüknek tekintik a gyermekek hatékony oktatását és sikeres jövőjét.

Az Angol Kalauz 30 órás Oktatási Hivatal által akkreditált képzéséről:

Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a 30 kreditért egyszer sem kell kitenned a lábad a kényelmes otthonodból?

Pedagógus és családbarát képzésünk kényelmesen, otthonról végezhető, virtuális hospitálásokkal, mégis gyakorlatias módon.

Írjunk történelmet együtt és vegyük kézbe az irányítást!
Reformáljuk meg a nyelvoktatási rendszert!

“A nyelvtudás érték, a mai világban pedig nélkülözhetetlen kompetencia, hiszen az életben való boldoguláshoz a nyelvismeret alapvető szükséglet. Az angol világnyelv világnyelv (az Európai Unióban például elvárás, hogy minél korábban sajátítsanak el a gyerekek két vagy akár több nyelvet), így egyre nagyobb a szülők részéről az igény az angol nyelvi foglalkozások iránt, melyekhez akár már óvodáskorban lehet csatlakozni. Ugyanakkor az első osztályos gyermekük részére is igénylik a szülők a nyelvi foglalkozásokat, habár ez a NAT szerint csak 4. osztálytól kötelező. Ennek a korosztálynak a nyelvi fejlesztése azonban speciális feladat. A szakirodalom a 10 év alatti nyelvtanulóknál nyelvelsajátításról beszél. A pedagógusnak – aki a kisgyermekek angol nyelvi nevelésére vállal szerepet – rengeteg képességgel és készséggel kell rendelkeznie, hogy igazodjon a gyermek életkorához, a csoport összetételéhez és érdeklődési körükhöz, miközben képes rendszerben gondolkodni, foglalkozásokat tervezni és vezetni. A pedagógus kulcsfontosságú a nyelvelsajátítási folyamatban, miközben ügyelnie kell a nyelvi anyag és módszerek megválasztására, a motiválásra és biztatásra, úgy a közös játék örömére is hangsúlyt kell fektetnie. A pedagógus mintát ad a gyermeknek, különösen igaz ez a szókincs, kiejtés és nyelvtan hármasára, amiket bújtatott módon ad át a gyerekeknek, észrevétlenül, hogy számukra játék legyen.“

Fürész-Mayernik Melinda, Angol Kalauz program alapítója

Ez a program Neked szól!

Pályakezdő vagy, most dobtak a "mélyvízbe", nincs még tapasztalatod a nyelvoktatásban

Már egy ideje tanítasz, de szükséged van új ötletekre, módszerekre, amik a repertoárodat bővítik és szeretsz fejlődni, új dolgokat tanulni

Úgy érzed megtorpantál, beleuntál, nem okoz örömet a a tanítás, szükséged van vérfrissítésre, új látásmódra

Ha azonban nem közoktatásban dolgozol, hanem saját magad szeretnél foglalkozásokat szervezni és nem elégszel meg egy 30 órás képzéssel, ami után ugyanúgy Neked kell a stratégiát kialakítani, tanmenetet és óravázlatokat írni, hogy meglegyen a “big picture”, akkor kérj időpontot egy ingyenes 30 perces telefonos perspektíva konzultációra, hogy megnézzük hogyan tudok Neked segíteni, hogy anyagilag is profitálj a nyelvi foglalkozásokból!

(FONTOS INFORMÁCIÓ: A képzésen tanultakat anyagi haszonszerzéssel járó tevékenységekben nem használhatod.) 

 

Mi a továbbképzés célja?

A kisgyermekkori nyelvi nevelés és a nyelvi foglalkozások tervezésének módszertana továbbképzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse a kisgyermekkori nyelvi fejlesztésre, melyet óvodásokkal, illetve kisiskolásokkal tud nyelvi foglalkozások keretein belül megvalósítani.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a 3-10 éves korosztály számára módszertani szempontból komplex foglalkozások tervezésének elméleti hátterét, majd tudja használni a metodológiai ismereteket a foglalkozások gyakorlati megvalósításához, legyen jártas a kisgyermekkori nyelvi foglalkozások szervezésében és vezetésében. A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a kisgyermekkori nyelvi nevelés, nyelvelsajátítás rendszerét, módszertanát, a kisgyermekkor életkori, pszichológiai és gondolkodásbeli adottságait, melyek összefüggésben állnak a nyelvelsajátítás folyamatával, az Angol Kalauz program alapját képező nyelvelsajátítási módszereket, stratégiát, illetve a nyelvi foglalkozások célját, felépítését. A képzés végére a résztvevő képes a gyermekek számára nyelvi foglalkozásokat tervezni és vezetni, a természetes, anyanyelvhez hasonló környezet megteremtésére, mely alkalmas az idegen nyelvek megszerettetésére.
A továbbképzés végére módszertani-elméleti-gyakorlati ismeretek és jártasságok birtokában a nyelvpedagógusok magabiztosan tudnak nyelvi foglalkozásokat tervezni és vezetni legyen az német, angol, spanyol vagy más célnyelv játékos megismertetése.

A jelentkezés feltételei:

A képzésen való részvételhez megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges és az alábbi végzettséggel rendelkező pedagógusokat várjuk sok szeretettel: óvodapedagógus, tanító, idegen nyelv és irodalom, idegen nyelv, idegen nyelvszakos középiskolai vagy általános iskolai tanár, idegen nyelvtanár, idegen nyelv tanítására műveltségterületi képzésben felkészített tanító, gyógypedagógus.

A tanfolyam elvégzéséhez javasoljuk az informatikai ismereteket (mivel távoktatásos formában, számítógép és internet segítségével valósul meg) illetve a célnyelv legalább B2-es szintű ismeretét.

Mit kell teljesítened és milyen értékelési szempontok alapján adjuk a tanúsítványt?

Záró ellenőrzési aktus nincs, vagyis a résztvevőnek vizsgázni nem kell.
A tanulási egységek önellenőrző kérdésekkel zárulnak, melyekhez a megoldási javaslatok is megtalálhatók a programcsomagban. Ezek a kérdéssorok segítik a továbbhaladáshoz, a tanúsítvány kiadásához szükséges feladatsor kitöltését, előkészítve az egyes témákban előforduló lényeges tartalmi elemeket.
A továbbképzés során egy online tudáspróba megoldása szükséges. A feladatsor minősítésére a “megfelelt” és “nem megfelelt” fokozatokat alkalmazzuk. A továbbképzés időtartama alatt ez a feladatsor addig ismételhető, amíg “megfelelt” minősítésű lesz. Az online feladatsor minden kérdésére 4 válasz közül kell a helyeset kiválasztani, az ér egy pontot. Az online feladatsor minimum 80 %-os eredménye felel meg a “megfelelt” minősítésnek, melyet az online rendszer automatikusan ellenőriz.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

  • 1 db feladatsor “megfelelt” minősítése
  • minőségbiztosítási kérdőív kitöltése
  • a továbbképzés maximum 3 hónapon belüli teljesítése

Témák, amelyeken a továbbképzésen végighaladunk

"

A kisgyerekkori nyelvi nevelés rendszere, módszertana

"

Felkészülés a foglalkozásra

"

A kisgyerekkor életkori sajátosságai

"

A nyelvi foglalkozások felépítése, óraszervezés

"

A nyelvi foglalkozások módszertana

"

A nyelvi foglalkozások tervezése

A programcsomag részei:

Kötelező irodalom:

K

Módszertani kézikönyv: Fürész-Mayernik Melinda: A kisgyermekkori nyelvi nevelés és a nyelvi foglalkozások tervezésének módszertana tananyag (PDF dokumentum)

K

Zárt tanulmányi felület, melynek tartalmához (videós hospitálás, segédanyagok, videók, tananyagok) regisztráció után férsz hozzá

K

Kolosyné Bene Krisztina (Nyelvek játszva) : Német nyelvi anyagok

K

Mussó Zsófia (Petit Club): Francia nyelvi anyagok

K

Leon-Kertesy Tünde: Spanyol nyelvi anyagok

K

1 db online tudáspróba

K

tanfolyami értékelő lap (minőségbiztosításhoz szükséges)

“Kezdő pedagógusként félve mentem el, hiszen még nincs nagy gyakorlatom. De itt nincs olyan, hogy lehetetlen és olyan sincs, hogy felejtsd el. Rengeteg ötletet és támogatást kaptam a résztvevőktől és Melindától. Kedves, felkészült és imádja amit csinál, amit átragaszt mindenkire aki hallgatja őt! Az elméletet is érdekes mondja el, a gyakorlat pedig mindent rögzít és jó megtapasztani azt, amit majd a gyerekekkel tudunk mi is énekelni, játszani. Tökéletesen motivál és tanít minket. Csak ajánlani tudom bárkinek. Köszönöm  “
Maizer Noémi

Ki a program alapítója? Miért bízz bennem?

Fürész-Mayernik Melinda, az Angol Kalauz Program alapítója

A játékos angol nyelvi fejlesztéshez adok gyakorlati tanácsokat, letölthető segédanyagokat, heti terveket, szólistákat, ötleteket, videóanyagokat, kisgyermekes szülőknek és pedagógusoknak. Kiadványaim, tanfolyamaim alapja az észrevétlen és szórakoztató nyelvi nevelés, a mondókák és gyermekdalok, melyeken keresztül az angol nyelv könnyedén elsajátítható.

Olyan felelős és tudatos szülőknek, illetve megújulni vágyó pedagógusoknak segítek a játékos angolozásban, akik számára fontos, hogy minél előbb bevezessék gyermeküket az angol nyelv csodálatos világába, és később szívesen és jól beszéljenek angolul, illetve pedagógusként színesítenék a foglalkozásaikat egy-egy új kinccsel és hisznek abban, hogy a nyelvoktatás megreformálható.

Három kisgyermekemet magyarul és angolul nevelem, mindkét nyelv mondókái és dalai fellelhetők mindennapjainkban. Angol nyelvű játszócsoportokban és foglalkozásokon is találkozom hús-vér gyerekekkel és pedagógusokkal, így tudom miket élnek át a mindennapokban: hogy nincs megfelelő eszköz-hely-segédanyag az oktatáshoz, hogy csak néhányat említsek…

A képzések, a tanáraim, a saját gyerekeimmel és a foglalkozásaimon megélt tapasztalatok hívták életre az Angol Kalauz programot, amelyet az évek alatt folyamatosan csiszoltam, javítottam, hogy a leginkább megfeleljen a gyerekek, szülők és pedagógusok igényeinek. Folyamatosan képzem magam, külföldi egyetemek képzésein is részt veszek, hiszen így lehetek hiteles, s ezzel tudok leginkább fejlődni, segítséget nyújtani. Bízom benne, hogy minél több szülővel, pedagógussal és gyerkőccel sikerül megszerettetnem ezt az “életstítlust, életérzést”.

Kiknek az idegen nyelvű segédanyagait találod még a 30 órás kurzusban?

Hajdu Anita, Angol Kalauz foglalkozásvezető

Hajdu Anita vagyok, két kisgyermek anyukája. Tanulmányaimat Budapesten folytattam, angoltanári és fordítói mesterképzéseket végeztem. Pályám során angoltanárként megfordultam nyelviskolákban, a magánoktatás világában és amely azóta is nagy büszkeséggel tölt el, egykori gimnáziumomban és általános iskolámban is taníthattam.

Kisgyermekeim megszületése után kezdtem el érdeklődni a korai nyelvelsajátítás iránt. Gyermekeimmel angolul is énekelek és mondókázok. A kezdeti sikerek után, lelkesedésüket látva egyre többet lapozunk angol mesekönyveket is és próbálom a mindennapokba beépíteni az angolozást. Először autodidakta módon kezdtem el továbbképezni magam, hogyan is kell a kisgyermekek nyelvelsajátítását elősegíteni; majd megtaláltam az Angol Kalauz pedagógusképző programját, elvégeztem a babaangol és az ovisangol foglalkozásvezető képzést.

Az Angol Kalauz módszer segítségével játékosan, élményekkel gazdagodva, mozgások, bábozás segítségével vezethetjük be a gyerekeket az angol nyelv világába. Hiszek benne, hogy a korai jó élmények és a gátlások nélküli angol játék segíti a gyerekeket, hogy később is sikeresek legyenek az angol nyelvben.

Kolosyné Bene Krisztina, Nyelvek Játszva Nyelviskola (www.nyelvekjatszva.hu)

Kolosyné Bene Krisztina vagyok, a budaörsi Nyelvek játszva Nyelviskola vezetője.

Nyelviskolánkban 3-10 éves gyerekeknek is kínálunk kiscsoportos, 3-6 fős német foglalkozásokat, általában hetente egyszer. A foglalkozások ovisoknak és elsősöknek 45 percesek, 2. osztálytól 60 percesek.

Az intenzívebb nyelvi fejlődés érdekében fontosnak tartjuk a szülők bevonását is, ezért minden foglalkozás után rövid összefoglalót küldünk a szülőknek az órán tanultakról (a tanult szókinccsel, linkekkel), hogy lehetőségük legyen gyermekükkel otthon átismételni és elmélyíteni a foglalkozáson tanultakat.

Leon-Kertesy Tünde Judit, Kolibri Nyelvstudió (www.kolibrinyelvstudio.hu)

Leon-Kertesy Tünde Judit vagyok, nyelvoktató, okleveles szakfordító. Egyetemi tanulmányaim során germanisztika- olasz szakot végeztem. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Universität Hamburg, Università Roma Tre) színházdramaturgiára specializálódtam, valamint kapcsolatba kerültem a drámapedagógiával. Ezeket az alapismereteket bővíthettem későbbi továbbképzések keretein belül, amikor kisgyermekek (3-7 éves) nyelvi nevelésére specializálódtam. A Goethe Intézet kurzusai mellett elvégeztem egy mesemondó tanfolyamot is, melyet sikeres vizsgával zártam. Ezekre már Mexikóban került sor, ahol közel tíz évet éltem. Egy német kultúrintézetben és egy magángimnáziumban tanítottam, valamint hétvégente mesemondóként léptem fel.
Sokat foglalkozom módszertannal, mivel Mexikóban lehetőségem nyílt innovatív eszközöket használni a nyelvoktatás területén. A projektalapú nyelvtanítás, valamint a technológiai eszközök bevetése új utakat nyitottak meg előttem. Amikor 2016-ban visszaköltöztem Magyarországra, megalapítottam a Kolibri Nyelvoktatás és Szövegírás nevű saját vállalkozásomat, ahol élmény- és projektalapú nyelvoktatással próbálom színessé varázsolni a tanulási folyamatokat. Tapasztalatot szereztem közoktatási intézményben is, de visszavonultam, hogy több időt szentelhessek a módszertani fejlesztéseknek. A gyermekspanyol közel áll a szívemhez, hiszen kisfiam többnyelvű, erősen őrizzük mexikói gyökereinket, ezért szeretnék olyan munkafüzeteket előállítani, amelyek segítségére lehet azoknak, akik kisgyermekeknak adják tovább a nyelvet. Jelenleg az idősebb korosztályra fókuszált ÉLETREVALÓ SPANYOL című munkafüzetek vannak készen, valamint egy rendhagyó útikönyv, amelyet Costa Rica szépségeiről írtam, ahol 2019-ben dolgozhattam és utazgathattam.

Mussó Zsófia, Petit ClubFrancia Nyelvklub Gyerekeknek (www. petitclub.hu)

A Petit Club programja az óvodás- (3-7 éves) és kisiskolás (6-12 éves) korú gyerekek francia nyelvi érzékenyítését tűzi ki célul. Szeretnénk elérni, hogy a francia nyelv is elérhető közelségbe kerüljön a magyar gyerekek számára.

Ezt a hiányt szeretnénk pótolni azzal, hogy Budapest több helyszínén alkalmat teremtünk megalapozott módszertani háttérrel felépített francia nyelvátadást célzó foglalkozásokra, így ezáltal a családok lakóhelyének elérhető közelségébe kerüljön a francia nyelv.

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodás korú gyerekek szélesebb körben felfedezzék és megszeressék a francia nyelv szépségeit: ennek érdekében a főváros több pontján szervezünk délutáni foglalkozásokat, illetve óvodai és iskola keretek között is lehetőséget kívánunk teremteni a francia nyelvi érzékenyítésre.

Ahol eddig az Angol Kalauz nevével találkozhattál

Készen állsz a változásra?

Ez a képzés alapjaiban fogja megváltoztatni az életed, hiszen a nyelvi foglalkozásaid, óráid ezentúl szórakoztató és élményteli tevékenységek sorába lépnek elő!

Első lépésként töltsd ki kérlek, a jelentkezési lapot! A jelentkezés után kérlek, figyelmesen olvasd el a visszaigazoló levelet, amelyben az oktatási felületre való regisztrációról tájékoztatunk! A jelentkezés után 3 napod lesz, hogy regisztrálj, ha elfelejted, akkor a jelentkezésed törlődik és átadjuk a helyed másnak.

A képzés díja 85 000 Ft

Amennyiben a fenntartó fogja rendezni az egész képzést, vagy annak egy részét jelezd kérlek az űrlapon és egyeztetünk a számlát illetően.

Röviden a lényeg még egyszer, mielőtt jelentkezel:

$

30 órás képzés, mely 100 %-a otthonról, kényelmesen végezhető videós anyagok, virtuális hospitálások és letölthető módszertani kézikönyv segítségével

$

a képzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki, amely alapján 30 órát elszámolhatsz a kötelező továbbképzéshez, ehhez a maximum 3 hónap képzési idő alatt szükséges teljesítened a követelményeket

$

követelmények: jelentkezés utáni 3 napban regisztrálj az oktatási felületre és innentől számítva 3 hónap áll rendelkezésedre elvégezni a képzést; 1 online tudáspróba kitöltése

$

az online tudáspróbák többször ismételhetők, így biztosan megfelelt értékelést kapsz

$

fontos: a 30 órás képzés elvégzése nem jogosít fel az angol kalauz név használatára, a megszerzett tudást közoktatásban tudod hasznosítani. amennyiben saját gyerekangol csoportot szeretnél indítani és ebből anyagilag profitálni, foglalj időpontot egy ingyenes 30 perces perspektíva konzultációra

A képzésen tanultakat szabadon használhatod a saját munkád során, azonban ha szeretnél maximális támogatást, szeretnéd a nyelvelsajátítási stratégiát is látni és a big picture is hiányzik, akkor jelentkezz az ingyenes 30 perces perspektíva konzultációra!

A képzésen a módszertani-gyakorlati tudást adjuk át, kész óravázlatokat, részletesen kidolgozott éves tervezeteket és tanmeneteket nem tartalmaz a képzés. Amennyiben nem közoktatásban tervezed tovább hasznosítani a megszerzett tudást, hanem saját lábra állnál vagy extra bevételt is szeretnél a nyelvi foglalkozások vezetéséből, de nincs időd/energiád/tapasztalatod, hogy mi alapján, hogyan tudod szervezni a csoportjaid, marketingben sem vagy jó, és jó lenne felmenő rendszerben minden korosztálynak éves tervezősegédlet, mankó, hogy mi alapján haladj, akkor foglalj egy ingyenes konzultációt, ahol személyre szabottan megnézzük a kihívásaid, céljaid, terveid, majd segítek irányba állni ezzel kapcsolatban, hogy merre, milyen képzéssel indulj el.
FYI Nem vagyunk franchise, így nem foglak semmiféle csatlakozásról meggyőzni vagy rádtukmálni valamit, amire nincs szükséged. A konzultáción viszont számos kérdés mentén megnézzük, hogy számodra mi a leghatékonyabb mód, hogy fejlődj. Ha ez nem az én együttműködésemmel van, akkor azt is megmondom hova fordulj.
Ha saját munkádban használnád a tanultakat, szükséged van a 30 órás tanúsítványra a kötelezően teljesítendő kreditekhez, akkor pedig nincs más dolgod, mint kitölteni az alábbi jelentkezési űrlapot
(a fenti sorokkal szerettem volna felhívni a figyelmed, hogy amennyiben többre-másra vágysz, mint szerelemből nyelvet oktatni gyerekeknek, és tudásoddal profitot is termelnél magadnak/intézményednek, akkor mindenképp egyeztessünk egy beszélgetést, hogy biztos legyél a döntésedben)

Mi történik, ha jelentkezem a képzésre?
A jelentkezésed beérkezése után néhány napon belül felvesszük veled a kapcsolatot e-mailben.
Mennyi idő alatt lehetséges a képzést elvégezni?
A képzés 30 órája óra kényelmesen, otthonról végezhető. Egy-egy tanulási egység feldolgozására 2-3 vagy 5-6 órát szántunk. Ha van több szabadidőd, akkor néhány hét alatt is elvégezhető ez az 30 óra és az 1  online tudáspróba. Mi maximálisan 3 hónapot adtunk meg, amely idő alatt el kell végezni a képzést.
Mikor kapom meg a tananyagot?
A befizetésed után megkapod a zárt oldalra a hozzáférésed, ahol minden szükséges tananyagot megtalálsz. Amennyiben azonnali biztonságos fizetéssel (Barion) rendezed a képzés díját, akkor automatibizkusan küldi a rendszer a hozzáférést is az oktatási felületünkhöz.
Külföldről rendelhetek?
Amennyiben külföldről szeretnél rendelni, kérlek írj előtte a kepzes @ angolkalauz.hu címre!
Kapok számlát a képzésről?
Igen, természetesen. A befizetésről e-mailben kapsz e-számlát.

Amennyiben az intézmény átvállalja a képzési díjat, vagy annak egy részét, kérlek jelezd nekünk, hogy milyen névre írjuk a számlát!

Milyen fizetési módokon fizethetek?
  • Közvetlen banki átutalással  illetve bankkártyával is tudsz fizetni, az utaláshoz szükséges adatokat e-mailben fogod megkapni.
Mire kell figyelnem a jelentkezés után?
A jelentkezési lap elküldése után kapod meg az információkat, hogyan férsz a képzési felülethez! A képzés elvégzésére összesen maximum 3 hónap áll rendelkezésre, hogy tanúsítványt tudjunk küldeni számodra.
Más kérdésem van:
Írj a kepzes @ angolkalauz.hu e-mail címre és szívesen segítünk!

Az űrlap kitöltésével tudsz jelentkezni a képzésünkre. A jelentkezési lap kitöltése, az azon szereplő adatok megadása kötelező, egyben a képzésen való részvétel feltétele is.
Az ilyen módon bekért személyes adatok kezelésére a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében van szükség, illetve a tanúsítvány kiállításához, a képzések fejlesztéséhez is felhasználjuk, de harmadik félnek nem adjuk át.
A jelentkezés elküldését követően elektronikus levélben küldjük a további információkat.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000819.
Alapítási engedély szám: 73/10/2022

Szeretettel várunk!

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a lehető legjobb felhasználói élmény érdekében. A weboldal további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ az adatkezelésről: https://angolkalauz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Bezárás